Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/israel-vill-konfiskera-marianne
Date: 2015-08-23 - Printed at: 2022-01-20 23:19
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2022

Israel vill konfiskera Marianne

Pressmeddelande Skapad 23/8 2015 kl 23:34
 
[1]

Israeliska staten har inlett en rättsprocess med syfte att konfiskera Ship to Gazas svenskflaggade fisketrålare Marianne av Göteborg. Marianne användes vid Ship to Gazas senaste försök att bryta blockaden av Gazaremsan och bordades av israeliska marinen natten till 29e juni i år på internationellt vatten.

Ett av målet med denna aktion var att skänka fartyget som bistånd till Palestinian fishermen’s association på Gazaremsan

I de handlingar som lämnats in till distriktsdomstolen i Haifa driver de israeliska myndigheterna tesen att de har laglig rätt att upprätthålla en marin blockad mot Gazaremsan, eftersom de befinner sig i krig med organisationen Hamas, som har den politiska makten i området. Israel hävdar rätt att borda och konfiskera fartyg vars besättning eller ägare gjort klart att man har för avsikt att bryta blockaden, var som helst i världen, så länge fartygen befinner sig på internationellt vatten.

Ship to Gaza kommer via sina israeliska advokater att bestrida denna argumentation. Vår uppfattning är att blockaden utgör en kollektiv bestraffning av Gazaremsans civilbefolkning, och saknar stöd i internationell rätt.

Såväl svenska som norska UD har tidigare protesterat mot bordningen av Marianne [2]som man menar var ett brott mot internationell rätt. Med anledning av rättsprocessen har Ship to Gazas talespersoner Dror Feiler och Victoria Strand fört samtal med representanter för UD som bekräftar att de delar föreningens uppfattning. Såväl svenska UD [3] som EU [4] har tidigare gjort skarpa uttalanden med krav på att blockaden måste hävas.

I augusti 2014 avvisade en israelisk domstol anspråk på att konfiskera Ship to Gazas finskflaggade skonare S/V Estelle som användes vid en aktion för att bryta blockaden 2012. Israeliska staten överklagade då ärendet till högsta domstolen där det ännu inte har behandlats.