Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/ship-gaza-norge-ansluter-sig-till-armadan-gaza-ett-nytt-forsok-att-bryta-blockaden
Date: 2017-08-02 - Printed at: 2021-12-04 17:07
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Ship to Gaza Norge ansluter sig till "Armadan för Gaza" - ett nytt försök att bryta blockaden mot Gaza

Pressmeddelande Skapad 2/8 2017 kl 21:17
 
[1]

Ship to Gaza Norge ansluter sig till svenska Ship to Gazas aktion för att bryta blockaden mot Gazaremsan med en armada av båtar. Denna aktion kommer att ta vägen genom Europas kanaler för att uppmärksamma och sprida kunskap om blockadens konsekvenser. Ship to Gaza Sverige och Norge skall sedan tillsammans fortsätta sig mot Gaza i ett försök att bryta den inhumana och illegala blockaden.

- Ship to Gaza Norge kommer att delta med minst en båt i Armada för Gaza 2018. Av de två miljoner människor som är instängda i Gaza är 43 procent barn under 15 år. Många av dem utvecklar svåra hälsoproblem på grund av undernäring och grymma krigsupplevelser. Norska Ship to Gaza har främst arbetat med förutsättningar för Gazas fiskare, som angrips så gott som dagligen av den israeliska flottan. Attackerna mot Gazas fiskeindustri bidrar också till livsmedelsbrist och undernäring, inte minst bland barn och unga. Armada mot Gaza är en viktig kampanj för att sprida medvetenhet och öka trycket på de europeiska regeringarna. Israel måste pressas att stoppa förödelsen av Gaza. Barn och ungdomar i Gaza måste få en säker och konstruktiv framtid, säger Torstein Dahle, ordförande för Ship to Gaza Norge.

- Fler och fler stödjer Ship to Gaza Sveriges försök att återigen bryta blockaden av Gazaremsan. Att Ship to Gaza Norge också gör det gläder oss och förstärker vårt arbete för att nästa år gemensamt segla mot Gaza med en fredlig armada av båtar, det är hög tid att blockaden hävs, fram för allt med tanke på barnen i Gaza. säger Jeannette Escanilla, ordföranden för Ship to Gaza Sverige.

För mer information kontakta

  • Jeannette Escanilla+46709327210
  • Torstein Dahle:     +4791584383