Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/svar-fran-margot-wallstrom
Date: 2018-08-08 - Printed at: 2021-12-04 17:44
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Svar från Margot Wallström

Pressmeddelande Skapad 8/8 2018 kl 09:59
 
[1]

Ship to Gaza har nu fått svar på det öppna brev som vi genom vår ordförande Jeanette Escannilla skickade till Sveriges utrikesminister Margot Wallström den 5/8. [2]

Där skriver utrikesministern bland annat:
”Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. Regeringen har varit i kontakt med israeliska myndigheter rörande Ship to Gaza och har framfört att agerandet av de israeliska myndigheterna i förhållande till det svenskflaggade fartyget Freedom och personerna ombord saknar stöd i folkrätten. Regeringen har också begärt att fartyget, dess last och personerna som befann sig ombord släpps fria.”
Svaret i sin helhet kan läsas nedan.

Ship to Gaza vill understryka att formuleringen i det citerade stycket  i princip överensstämmer med våra krav på att besättning, last och båt skall återföras till den plats där de bordades och få att fortsätta sin färd mot Gaza. Att vi nu börjar få besked om att aktivister och besättning nu kommer att deporteras från Israel och flygas därifrån (detaljer om detta i efterföljande pressmeddelande) är inte förenligt med vare sig våra krav eller den svenska regeringens begäran.
Vi vill också ha besked om vad regeringen nu gör för att sätta kraft bakom sina krav vad det gäller våra fartyg, last och besättningar men i än högre grad vad det gäller blockaden av Gazaremsan.

Tack för ditt brev daterat den 5 augusti 2018.

Situationen som råder i Gaza är mycket kritisk. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har beskrivit läget som en humanitär katastrof och som du skriver är bristen på sjukvårdsmaterial skriande, inte minst efter att så många människor skadats då israelisk militär satts in i samband med demonstrationer längs med Gazas gräns de senaste månaderna.

Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. Regeringen har varit i kontakt med israeliska myndigheter rörande Ship to Gaza och har framfört att agerandet av de israeliska myndigheterna i förhållande till det svenskflaggade fartyget Freedom och personerna ombord saknar stöd i folkrätten. Regeringen har också begärt att fartyget, dess last och personerna som befann sig ombord släpps fria. Sveriges ambassad i Tel Aviv bevakar de frihetsberövade svenska medborgarnas konsulära rättigheter och besökte samtliga under söndagen den 5 augusti.

Regeringen kommer att fortsätta verka för ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina och för en rättvis och hållbar tvåstatslösning där två stater kan existera fredligt sida vid sida. Att häva isoleringen av Gaza och bistå med humanitärt stöd till Gazaborna är två brådskande och viktiga steg på vägen.

Margot Wallström