Dror Feiler anklagas för att ha ”hjälpt fienden”

Pressmeddelande Skapad 21/10 2012 kl 18:06
 

Dror Feiler, en av talespersonerna för svenska Ship to Gaza, skildes under söndagen från de övriga svenska passagerarna med motivet att han är israelisk medborgare och bör ställas till ansvar som sådan.

Detta är inte sant, vilket de israeliska myndigheterna naturligtvis känner till.

Feiler är visserligen född och uppvuxen i Israel, men lämnade landet för fyrtio år sedan, delvis i protest mot dess ockupationspolitik. Han är sedan många år svensk medborgare och har inte längre israeliskt medborgarskap. Vad de israeliska myndigheterna syftar till med sina uppenbart falska påståenden är oklart.

De svenska passagerarna har i likhet med majoriteten av den övriga besättningen/passagerna valt att inte underteckna det dokument som innebär ett erkännande av att de illegalt har tagit sig in i Israel. Nio av de övriga passagerarna – en italienare, tre spanjorer och fem greker – har valt att underteckna dokumentet och har sedan utvisats till sina respektive hemländer.

De tre israeliska medborgarna – Reut Mor, Elik Elhanan och Yonatan Shapira – ställdes under söndagsförmiddagen inför rätta i en förberedande förhandling. Domaren beslöt mot åklagarens önskan att rättegången ska vara öppen. De åtalas för att:

-      medvetet ha hjälpt fienden,

-      uppviglat till revolt,

-      att ha trotsat förbudet för israeliska medborgare att resa till Gaza.

Samma anklagelser riktas nu också mot den svenske medborgaren Dror Feiler.

Häktningstiden har förlängts med 48 timmar inom vilken tidsrymd ny förhandling ska hållas.