Jeannette Escanilla omvald som ordförande, Sommaren 2020 seglar Ship to Gaza igen

Pressmeddelande Skapad 2/4 2019 kl 17:14
 

Vid årsmötet den 22 mars omvaldes Jeannette Escanilla som ordförande för Ship to Gaza Sverige.

Vid mötet beslutades också att Ship to Gaza, tillsammans med våra samarbetsorganisationer i Freedom Flotilla Coalition, kommer att göra ett nytt försök att segla till Gaza för att bryta den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan sommaren 2020. Då har det gått 10 år sedan vårt första försök att bryta blockaden slutade i ett brutalt överfall till havs, då nio aktivister dödades av israeliska marinsoldater ombord på biståndsfartyget Mavi Marmara.

Redan då var den humanitära situationen på Gazaremsan desperat efter det brutala kriget 2008-2009 och tre års blockad. Nu 10 år visar ett flertal rapporter från FN och andra humanitära organ att situationen närmar sig det ohållbara för drygt två miljoner palestinier på Gazaremsan.

Blockaden har låtit barn och unga växa upp i ett samhälle präglat av rädsla, osäkerhet, hopplöshet och brist på utbildning, arbete, hälsovård, mat, livsnödvändigheter och rörelsefrihet.
Därför måste vi fortsätta att agera för att häva blockaden snarast

-Självklart är jag hedrad av att åter igen få vara med och leda arbetet mot en ny aktion och för att Gazaremsans hårt prövade civilbefolkning snart skall kunna leva värdiga liv och bygga en framtid i samspel med omvärlden. Vi kommer under 2019 att finnas på gator och torg för att uppmärksamma blockaden och dess brutala konsekvenser. Vi uppmanar alla människor som tror på mänskliga rättigheter att bli en del av vårt försök att bryta blockaden eller bidra med ekonomiskt stöd inför aktionen 2020.
Säger Jeannette Escanilla