Kommunistiska partiet stöder "Kvinnobåt till Gaza"

Pressmeddelande Skapad 12/5 2016 kl 10:09
 

Öppna Gaza – Palestinas hamn

Efter nio år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera!

Kommunistiska Partiet ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj ”kvinnobåt till Gaza” där två båtar seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet!

Under det gångna året har vi även i Sverige kunnat se konsekvenserna av en ekonomiska och militära krigsföring som driver miljoner människor på flykt. Aldrig förr har solidariteten varit så viktig som nu. Det gäller inte minst en solidaritet med människors kamp för att i fred och trygghet kunna bo kvar i sina hemländer. Och för det palestinska folkets del gäller det vår solidaritet med kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina med rätten att återvända för alla de människor som Israel i snart 70 år har drivit på flykt!

Kommunistiska Partiet skänker samtidigt 5000 kronor till 2016-års seglats för att bryta Israels kriminella blockad som ett viktigt steg i kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina. Ship to Gaza betyder mycket för den svenska Palestinasolidariteten!

Genom vårt ekonomiska och praktiska stöd till Ship to Gaza ställer Kommunistiska Paritet sig bakom kravet på att blockaden av Gaza ska hävas och att den svenska regeringen måste agera för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad!

Det svenska erkännandet av Palestina häromåret var bra, nu gäller det att ta nästa steg!

Robert Mathiasson
Ordförande i Kommunistiska Partiet