På morgonen den 20 oktober bordade israelisk militär svenska Ship to Gazas fartyg SV Estelle

Pressmeddelande Skapad 24/10 2012 kl 18:10
 

På morgonen den 20 oktober bordade israelisk militär svenska Ship to Gazas fartyg SV Estelle på internationellt vatten. Estelle var nära sitt slutmål: Gaza. En 5000 sjömil lång solidaritetsresa genom Europa slutade i ett tydligt brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.

I Gaza väntade såväl företrädare för olika NGO och människorättsorganisationer som enskilda palestinier. De förvånades inte över vad som hände. Men de väntar fortfarande på Estelle och lasten hon hade med sig till dem.

Ombord på Estelle fanns 30 aktivister som var fast beslutna att trotsa den olagliga och kontraproduktiva blockad - ofta kallad belägring – av Gazaremsan som Israel har upprätthållit sedan 2007. 

Aktivisterna kom från olika länder: Kanada, Finland, Grekland, Israel, Italien, Norge, Spanien och Sverige. Några av dem representerade den internationella Freedom Flotilla Coalition (FFC) och nationella initiativ som ingår i FFC. Ombord fanns också fristående aktivister, som fem parlamentsledamöter från fyra olika länder i Europa, en journalist och en tidigare ledamot i det kanadensiska parlamentet.

Aktivisterna var:

Parlamentsledamot Aksel Hagen, Norge

Riksdagsledamot Sven Britton, Sverige

Parlamentsledamot Dimitios Kodelas, Grekland

Parlamentsledamot Ricardo Sixto, Spanien

Parlamentsledamot Evangelos Diamantopoulos, Grekland

Tidigare parlamentsledamot James Manly, Canada

Joel Opperdoes, Sverige

Charles Andreasson, Sverige

Daniel Särner, Sverige

Johan Uddebrant, Sverige

Anders Widell, Sverige

Herman Reksten, Norge

Elazar Elhanan Israel

Nils Sjøstrøm, Norge

Velimati Koivisto, Finland

Jan Petter Hammervold, Norge

Dror Feiler, Sverige

Kristian Svenberg, Sverige

Maria-Pia Boethius, Sverige

Reut Mor, Israel

Mika Jämiä, Finland

Laura Arau, Spanien

Marco Ramazzotti Stockel, Italien

Yonathan Shapira, Israel

Mikhalis Tiktopoulos, Grekland

Begoña, Zabala Gouzalet, Spanien

Loukas Stamellos, Grekland

Evangelos Pissias, Grekland

Mattias Gardell, Sverige

Stellan Vinthagen, Sverige

Aktivisterna var väl förberedda på att fartyget skulle kunna tas över med våld, och de hade fått ickevåldsträning. De var fullt medvetna om de möjliga situationer de skulle kunna ställas inför. Men bara antalet maskerade och beväpnade soldater överväldigade dem. Vad Israel har hävdat var ett fredligt och lugnt ingripande var i själva verket ännu en uppvisning i övervåld mot och förödmjukande av fredliga aktivister som praktiserade ickevåldsmetoder. Elektriska pistoler, så kallade ”tasers” användes mot ett antal av de ombordvarande. Särskilt påfallande är att även parlamentsledamöterna utsattes för detta. Alla vittnesmål som hittills hörts talar även om ett särskilt brutalt behandlande av de israeliska aktivisterna.

Ombord på Estelle fans också lasten som har skänkts eller köpts in med donerade pengar:
Två olivträd, 41 ton cement, rullstolar, rullatorer, kryckor, förlossningsstetoskop, barnböcker, leksaker, 600 fotbollar, musikinstrument och musikutrustning, teaterutrustning, speciallampor, en VHF-radio och slutligen ett ankare som tillsammans med radion är avsedd för ett annat FFC-projekt, nämligen att bygga Gazas ark. Men Estelles viktigaste last är dock solidariteten och beslutsamheten att fortsätta arbetet för att upphäva belägringen. Gazas befolkning och ekonomi lider fortfarande av att betydligt färre importvaror tillåts passera av Israel än före belägringen, och stora delar av befolkningen är fortfarande beroende av internationell hjälp. Detta till trots är det vår fasta övertygelse att det som Gaza är i störst behov av inte är mer ”hjälp” utan att få möjlighet att fungera som samhälle och som ekonomi. Det innefattar frihet att resa och idka handel och få tillträde till det övriga Palestina, på Västbanken och i östra Jerusalem.

Kapningen av Estelle har redan lett till protester världen över, i såväl Europaparlamentet, svensk riksdag och andra politiska institutioner som i press och sociala medier. 

Vi kräver av Israel att de återlämnar vårt fartyg Estelle och fartygslasten. Vi förväntar oss att regeringar världen över reagerar med bestämdhet på det våldsamma angreppet på internationellt vatten.

Våldet som Estelle och aktivisterna ombord möttes av speglar dock bara det våld som är fundamentet för belägringspolitiken. Egentligen var det inget jämfört med den fälla som det palestinska samhället är fångat i. Slutligen, och viktigast av allt, är att vi kräver ett slut på belägringen av Gaza. Denna utstuderade, bestående form av kollektiv bestraffning måste få ett slut. Det är varken acceptabelt eller möjligt att upprätthålla säkerhet eller bygga fred på detta vis. Det framstår som inget annat än ett långvarigt brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. För varje vecka som går lämnas en ung generation utan konkreta framtidsutsikter. Av en rad olika anledningar blir följderna som värst för den palestinska ungdomen. Men situationen får även framtiden för Israels unga befolkning att se mörk ut. Detta är en fråga för det internationella samfundet – och för världen. Medborgare, civilsamhällen och regeringar världen har ett ansvar för denna fråga. 

Ship to Gaza Sverige
Freedom Flotilla Coalition