Svenska kvinnors vänsterförbund stödjer kvinnobåt till Gaza

Pressmeddelande Skapad 15/6 2016 kl 21:43
 

Efter nio år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera. Vi i Svenska kvinnors vänsterförbund ställer oss bakom Ship to Gazas kampanj ”kvinnobåt till Gaza” där två båtar seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet. Vårt politiska krav är desamma som tidigare, blockaden måste omedelbart och villkorslöst hävas. Denna gång sätter vi ett särkilt fokus på kvinnors situation och hoppas genom detta kunna uppmärksamma även kvinnors del av den politiska kampen.

Som ett led i arbetet med för vi över 500 kronor till Ship to Gaza