Uttalande med anledning av rättsprocessen mot befälhavarna vid attackerna mot Frihetsflottan/Ship to Gaza 2010

Pressmeddelande Skapad 20/5 2013 kl 00:23
 

Sedan den dödliga attacken på Frihetsflottan den 31 maj 2010 har Ship to Gaza beslutsamt jobbat vidare för att på olika sätt utöva ett folkligt, ickevåldsbaserat motstånd mot den nu sexåriga folkrättsvidriga blockaden av Gazaremsan och dess befolkning. Vi ser framåt och lät oss inte stoppas av attacken på Mavi Marmara och de andra båtarna i konvojen.

Inte desto mindre är det av stor vikt att det pågår rättsliga processer för att komma till rätta med de övergrepp som begicks på internationellt vatten, och som har upprepats därefter, om än utan dödlig utgång. Måndag den 20 maj återupptas förhandlingar i en domstol i Istanbul, där vittnen hörs i rättegången mot de israeliska befälhavare som hålls för ansvariga för attacken 2010. Svenska Ship to Gaza’s talespersoner Dror Feiler och Victoria Strand är, tillsammans med ytterligare en av svenska Ship to Gaza’s passagerare på Frihetsflottan, riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP) i Istanbul för att avge vittnesmål om sina upplevelser under Frihetsflottan 2010. Vi hoppas på rättvisa för de nio dödsoffren 2010, och för deras familjer. I processen tas också övergreppen mot de många överlevande passagerarna samt kapningen av båtarna upp till behandling.

Detta är en viktig process, där gränserna för aktiv solidaritet med en befolkning utsatt för kollektiv bestraffning kommer att prövas. Att även Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) beslutat att inleda en granskning av händelserna, understryker deras principiella vikt.

Mer information