Är detta en människa?

Projektet Är detta en människa är en kampanj av Ship to Gaza Sverige och våra internationella samarbetspartners inom Freedom Flotilla Coalition för att rikta uppmärksamheten mot de brott mot de mänskliga rättigheterna som blockaden av Gaza utgör. Vi ställer oss och er en, eller två, enkla frågor:

Är palestinier i Gaza också människor?

Varför förnekas de då sina mänskliga rättigheter?

Kampanjen består av affischer och vykort och finns tillgängliga i flera språk. Affischerna kan tillsammans med de fakta om blockadens konsekvenser som sammanfattas här på hemsidan bilda underlag för utställningar och föredrag. Vykorten kan skickas till vem som helst, men gärna till personer med stort politiskt ansvar för att blockaden fortfarande tillåts fördärva livet och utsikterna för en rättvis fred för miljontals människor. Klicka här för förslag på adresser.

Svenska / Engelska

Affischer - Swe-Gb-posters.zip (5,3 MB)
Vykort - Swe-Gb-postcard.zip (4,9 MB)

Franska

Affischer - Fra-poster.zip (7,7 MB)
Vykort - Fra-postcard.zip (8 MB)

Grekiska

Affischer - Gre-poster.zip (7,6 MB)
Vykort - Gre-postcard.zip (6,9 MB)

Italienska

Affischer - Ita-posters.zip (7,7 MB)
Vykort - Ita-postcard.zip (6,9 MB)

Spanska

Affischer - Spa-poster.zip (7,7 MB)
Vykort - Spa-postcard.zip (6,1 MB)