Bruttonationalprodukt

Källa: Palestinian Central Bureau of Statistics, National Accounts, Time Series Statistics

Under de år som den hårda blockadpolitiken varat har ekonomin i Gaza genomgått en kräftgång med kraftigt sjunkande produktion som följd. Viss återhämtning har kunnat skönjas sedan 2010 då blockadpolitiken lättade något. Fortfarande befinner sig produktionen på en mycket låg nivå med inkomster motsvarande mindre än 3 dollar per dag (i 2004 års penningvärde) för en genomsnittlig invånare. Följden av detta är att området blir än mer beroende av biståndsflöden.