In- och utresor

In- och utresor över Rafah

Källa: Gisha – Legal Center for freedom of movement

Sedan gränsövergången mot Rafah öppnades för resenärer i juni 2010 har antalet resenärer varierat kraftigt. Efter den så kallade arabiska våren 2011 infördes en hel del lättnader för resande mellan Gazaremsan och Egypten Under våren 2013 var antalet resande i nivå med situationen 2005-06 för blockaden infördes. Då skall man emellertid komma ihåg att på den tiden skedde det absoluta flertalet av alla resor in och ut ur Gazaremsan genom gränsövergången Eretz mot israel. Efter det militära maktövertagandet i Egypten 2013 skärptes restriktionerna och antalet resande återgick till mycket låga nivåer.

In- och utresor över Eretz

Källa: Gisha – Legal Center for Freedom of Movement

Att resa in i Israel över Eretz är exempelvis den enda, av israeliska myndigheter, tillåtna vägen att resa från Gaza till Västbanken. Sedan hösten 2010 har det skett en viss ökning i antalet utresor främst vad det gäller affärsresande. Möjligheten för svårt sjuka personer att lämna Gaza för att få vård i Jerusalem eller på Västbanken förblir begränsad och omgärdad av krångliga och tidskrävande ansökningsförfaranden.. För övriga grupper, exempelvis studenter eller folk som vill träffa anhöriga på Västbanken, är möjligheterna mycket små.