Helsingborg - Malmö

Daniel Sestrajcic

Riksdagsman, Vänsterpartiet

Ivan Olausson Klatil (General knas)

Ivan Olausson Klatil

Artist

Mitt personliga förhållande till ämnet gjorde att jag inte tvekade en sekund att åka med. Bakgrunden är att jag bodde i ett palestinskt flyktingläger i Beirut i sju månader för några år sedan och gjorde praktik i en lokal organisation som arbetar med social välfärd. Det gav mig en inblick i ockupationens och den palestinska exilens konsekvenser. Efter att jag kom hem från Libanon skrev jag låten "Solidaritet" som berör ämnet och som faktiskt är en direkt hyllning till Ship to Gaza-initiativet. Jag stödjer Ship to Gaza som genom direkt aktion försöker häva den olagliga blockaden av Gaza!

Låt solidaritet vara mer än ett vackert ord!

Lasse Nilsson

Lasse Nilsson

Ship to Gaza-aktivist, Helsingborg

Mitt engagemang för Gaza startade 2008 när Israel angrep Gaza. Jag var med att starta en lokalgrupp i Helsingborg för Ship to Gaza 2009. Jag har varit politiskt aktiv sedan slutet på 1960-talet i Vietnamrörelsen och sedan Sku-ml med flera org. Palestinafrågan har jag följt under lång tid och besökt bland annat Västbanken och flyktingläger i Libanon vid flera tillfällen. Det är positivt och viktigt att arbeta med ship to Gaza. Det finns konkreta mål och en entusiasm som smittar. Det är en human katastrof som pågår i Gaza och blockaden måste och ska brytas och det vill jag jobba för. Jag är också med i Enhetsgruppen som driver antikvariat och håller föredrag i olika ämne. Enhetsgruppen har ordnat många möte som handlat om Palestina och vi samarbetar med palestinier i Helsingborg för Palestinas rätt och mot Israels blockad av Gaza.

Lennart Berggren

Filmare

Lina Al-nahar

Lina Al-nahar

Kommunstyrelseledamot för Vänsterpartiet Malmö, 39 år

Det är en stor ära att vara med på båten Ship to Gaza. Båten är mycket mer än symbol för frihet och solidaritet. Båten är ett hopp om framtid för många människor och framförallt barn som lever i krig och förtyck.  Det är ett sätt att förmedla kärlek och att det finns många i världen som bryr sig om dem. För mig som är uppväxt i Irak och har varit med om båda krig och förtryck, vet behovet och betydelsen av solidaritet som kommer utifrån. Båten är rättvisans röst.

Mina bröder och systrar, kampen fortsätter.

Linda Hiltmann

Linda Hiltmann

Kommunstyrelseledamot för Feministisk Initiativ Malmö, 37 år

Palestinierna har precis som vilket folk som helst rätt till självständighet. Där ingår också kontroll och makt över sina liv. Just nu lider människorna i Gaza på grund av sjöfartsblockaden från Israel. Hälften av alla invånare i Gaza är barn. Barn. Vapen kommer in, men inte livsnödvändigheter som mediciner, mat, vatten och elektricitet. Som feministisk och anti-rasisitsk kommunpolitiker i Malmö är det självklart för mig att ta ställning för Ship to Gaza, en konkret handling för att påverka en orättfärdig blockad.

Mikael Landin

Mikael Landin

Ship to Gaza-aktivist, Göteborg, 31 år

Jag har varit medlem sedan tidigt 2009, så jag tyckte det kunde vara dags nu. Jag gick med i Ship to Gaza för att det är självklart för mig att alla måste få ha samma rätt till frihet, och för att själva idén är ett sånt där ”omöjligt” projekt som faktiskt kan göra skillnad på riktigt. Att kunna åka med kändes dessutom extra fint i år då vi med båtens namn hedrar Marianne. Någonstans vill jag väl egentligen åka med hela vägen, men i min situation skulle det innebära för stora risker, så att på det här sättet kunna vara en del av resan är helt underbart.

Ulf Bjereld

Ulf Bjereld

Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, styrelseledamot av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Jag åker med för att visa solidaritet med alla de palestinier som sedan lång tid och under oacceptabla förhållanden lever instängda i Gaza. Blockaden måste brytas och en tvåstatslösning åstadkommas. Ship to Gaza bidrar till att rikta uppmärksamhet mot den ohållbara situationen och därigenom även till att sätta press på omvärlden att aktivt verka för att blockaden bryts.