Motril - Palermo

Amer Sarsour

Foto: Richard Ortega

Poet och Ship to Gaza- aktivist, Uppsala

Som ung svensk-palestinier i diasporan av den enda kvarstående kolonialmaktens förtryck är det viktigt att visa att solidaritetsrörelser också består av palestinier, som alla fina och starka människor solidariserat sig kring, och det är viktigt att visa att vi leder vägen tillsammans med våra vänner. Vi, tre generationer efter, bortom ockuperade gränser, söker fortfarande upprättelse och rättvisa. Vi kommer. Israel lovade att lätta på blockaden genom att öppna hamnen i Gaza nu senast. Jag åker med för att kräva upphävandet av en långvarig illegal blockad av en ockupationsmakt. Under tiden kommer jag försöka ta in alla intryck, inspireras och motiveras av alla fina människor som åker med och som jag träffar på vägen. Självklart kommer jag skriva poesi till ljudet av vågorna och hjärtklapp som tar oss närmre Palestina.

Kalle Ohlsson

Ship to Gaza- aktivist, Göteborg

Situationen på Gaza är omänsklig. Man lider under inhemskt vanstyre. Hamas vann valet, men som i andra länder tror jag att regimen kommer skifta i takt med att folket gör sin röst hörd. Det som verkligen gör Gazaremsan unik är dock att Israel, i strid mot internationell rätt, har satt den under blockad. Land-, luft- och sjögränser kontrolleras av Israel. Den korta Egyptiska gränsen visar inte heller någon nåd. Israel respekterar inte ens det minimum i mänsklighet som krigets lagar kräver. En ockupation skall vara tillfällig och framförallt så har ockupationsmakten skyldighet att tillgodose folkets mänskliga rättigheter. Även Gazaborna måste ha rätt att bygga hus, kunna äta sig mätta, ha tillgång till en fungerande hälsovård och handla med omvärlden - kort sagt - även palestinierna har mänskliga rättigheter!

Internationell rätt och vanlig mänsklig empati ställer dock inte bara krav på ockupationsmakten. Även omvärlden har ett ansvar. Jag beundrar de människor som på 1940-talet såg igenom modeordet "rasbiologi" och öppnade sina dörrar för judarna. Judar är människor som alla andra. Antisemitismen var och är än idag avskyvärd. Jag hoppas att jag kan hedra minnet av dessa hjältar genom att göra en liten insats för människor som lider idag och som behöver omvärldens hjälp.

Väldigt många runt om i världen har inte glömt Palestina. Ship to Gaza och Freedome Flotilla gör därför ytterligare ett försök att sjövägen bryta israels olagliga blockad. Jag är stolt att få bidra med en liten del genom att gå med vår trålare Marianne av Göteborg mellan Spanien och Italien.