Ann Linde tar avstånd från den israeliska annekteringspolitiken - Men Linde besvarar inte våra egentliga frågor

Nyhet Skapad 16/12 2020 kl 16:10
 
Utrikesminister Ann Linde svarar Ship to Gaza - 2020

Ship to Gaza har nu fått svar på det öppna brev som vi genom vår ordförande Jeanette Escannilla skickade till Sveriges utrikesminister Ann Linde 1 juni 2020.

1a juni 2020 skickade Ship to Gaza ett brev till utrikesminister Ann Linde (brevet i ETC) angående hur den israeliska ockupationsmakten fullkomligt ignorerade den kritiska hälsosituationen i Gaza under Coronaepidemin. Vi har nu fått ett svar, där hon bl.a. säger:
”jag (har) varit tydlig med att en israelisk annektering av Västbanken vore ett allvarligt brott mot internationell rätt och ett hot mot tvåstatslösningen”. Vidare påpekar Linde: ”Planerna på annektering bör dras tillbaka permanent. Vägen framåt är återupptagna och meningsfulla fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina som leder till slut på ockupationen och en lösning med två stater i fred och säkerhet baserad på folkrätten.”  Ship to Gaza välkomnar detta avståndstagande från den israeliska ockupationsmaktens annekteringsplaner.

Vad gäller covid-19 och hälsosituationen säger sig Ann Linde vara medveten om den aktuella ökade spridningen i Gaza och den undermåliga lokala sjukvården som hon menar nu kommer att ställas under hårt tryck. Hon hänvisar till att det internationella samfundet måste fortsätta att stödja Gaza via FN-organ och WHO utan att själv ge uttryck för aktiva svenska initiativ i frågan.​

Vi beklagar att Ann Linde inte besvarade våra egentliga frågor;

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att värna demokratiska och mänskliga rättigheter för befolkningen i Gaza?
Vilka initiativ avser utrikesministern att vidta för att förhindra att coronapandemin får utvecklas till en katastrof för palestinierna i Gaza?
Vad kan Sverige göra för att Gazas befolkning ska slippa att terroriseras, och i stället får möjlighet att utveckla sitt samhälle?

Svaret  till Ship to Gaza finns här på sid1 och sid2

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar